crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Velkommen til Børnehaven Birken

Specialbørnehaven Birken er en specialbørnehave i Aalborg kommune, som er oprettet efter Lov om Social Service §32

Målgruppe
Specialbørnehaven Birken er et tilbud til børn i alderen 0-7 år med symptomer på en psykisk udviklingsforstyrrelse. Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, Tourette og andre nært beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser hos børn.

Birken modtager børn fra Aalborg Kommune samt andre kommuner i regionen.

Brugersammensætning
Specialbørnehaven Birken har plads til 32 børn.

aalborgkommune logo arbejdstilsynet logo