crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Forældresamarbejde

Hvad vil vi gerne kendes for  Børnehaven Birken er et anerkendt og respekteret specialtilbud blandt forældre og andre samarbejdspartnere. De pædagogiske tiltag sammenholdt med en velfungerende og kompetent medarbejderstab skaber resultater. Disse kommer først og fremmest barnet til gode og dermed også den øvrige familie.  

I Birken fokuserer vi på ressourcer og muligheder frem for mangler og begrænsninger. Målet er at skabe en helhed, der rummer glæde og succes for det enkelte barn og dets familie og omgivelser. Vi lægger vægt på et åbent og tæt forældresamarbejde. Børnene bor hjemme, og der er daglig forældrekontakt, dels ved hjælp af kontaktbog, telefonisk kontakt eller personlig kontakt. Der afholdes gerne forældresamtaler efter behov.