crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Pædagogisk behandling

Medarbejdersammensætning  Medarbejderne i Birken har alle en pædagogisk uddannelse og er special uddan-nede indenfor områderne: Børn med psykiske udviklingsforstyrrelser, Autisme Spektrum Forstyrrelser samt Neuropædagogik og neuropsykologi. Der stilles som krav, at alle medarbejdere gennemgår Fagcenterets interne grundkursus i TEACCH- metoden. Den pædagogiske viden er på et højt fagligt niveau, og bliver løbende opdateret ved deltagelse i internationale konferencer og kurser indenfor området.  

Fysioterapeut og ergoterapeut er tilknyttet fra Fysio og ergoterapien Hammer bakker.  Tale/hørekonsulent er tilknyttet fra Taleinstituttet ved henvisning fra p.g. kom-munes P.P.R.  

Herudover modtager Birken pædagogstuderende i ½ årlig praktik.