crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Fysioterapi/ Ergoterapi

•    Træning i gensidigt socialt samspil.

Børn med psykiske udviklingsforstyrrelser har ofte svært ved at indgå i et egentligt gensidigt samspil med voksen eller andet barn. Barnet kender ikke koden. Ved hjælp af særlige intensive træningsmetoder forbedres denne evne betydeligt til gavn for barnets videre sociale udvikling.

•    Theraplay

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov.  Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid og skabe glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere alderssvarende sociale sammenhænge.

•    Kognitiv træning

Træning i udvikling af mentale færdigheder på alle niveauer. Træningen  udarbejdes individuelt.