crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

PECS

PECS er et kommunikationssystem, der styrker sprogudviklingen hos børn, hvor den sproglige udvikling er forsinket.

Alle børn kan bruge PECS, uanset udviklingsniveau og alder.

I specialbørnehaven Birken bruger vi PECS med stor succes. Det er en menneskeret at have mulighed for at kunne kommunikere, og udtrykke følelser og behov. Derfor bidrager PECS, som en af de metoder vi bruger til at styrke sprogudviklingen og stimulere et verbalt sprog.

PECS er en intensiv metode, som kræver viden og erfaring. PECS indlæres ved at træne seks faser.

Faserne skal trænes og læres i kronologisk rækkefølge, dvs. fra et til seks. Det er således først muligt at gå til næste trin, når kompetencerne på ét trin er indlært, da det efterfølgende trin bygger videre på kompetencerne fra forrige trin. Efterhånden som barnet lærer at kommunikere ved hjælp af PECS, nuanceres kommunikationen ved brug af flere billeder til at danne hele sætninger og herved udtrykke sig mere præcist og nuanceret.

På baggrund af træning og tillæring af PECS kan barnet styrke sine kompetencer i at tage initiativ til at kommunikere, og udtrykke egne ønsker og behov overfor andre gennem udveksling af billedkort. Forskningsstudier peger på, at PECS kan bidrage positivt til at udvikle kommunikationen generelt. (Frost & Bondy, 2002).

I specialbørnehaven Birken bruges og øves PECS kontinuerligt i alle situationer i hverdagen, sammen med barnet. Det er bemærkelsesværdigt hvor hurtigt barnet reagerer og lærer at bruge systemet. Resultaterne i form af udviklet kommunikation og sprog, er betydelige for barnet og dets nærmeste personer i hverdagen.