crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

Social story

Social story er en social historie, udviklet af Carol Gray, USA

Hensigten er at fremme barnets forståelse for hvad der sker i forskellige sociale situationer, og finde en mere acceptabel social adfærd.

Den sociale historie er et pædagogisk værktøj, der hjælper barnet med at forstå, og handle i  en  given social situation.
Sociale historier er individuelt baseret og bruges både i børnehaven og i hjemmet.

Sociale historier kan bruges til at lære et barn at gebærde sig i forskellige sociale situationer.

En social historie er en drejebog, som beskriver barnets problem, samt løsnings og handlemuligheder.

En social historie er en lille fortælling om en social situation, barnet kan have svært ved.

Det kan for eksempel være uenighed med et andet barn, børste tænder eller at gå i seng om aftenen.

Den sociale historie er til stor hjælp for barnet. Historien som læses op af den voksne, fortæller barnet hvad der skal ske i en bestemt social situation, og hvorfor det sker.
Historien er fortalt fra barnets synsvinkel og sværhedsgraden indrettes efter barnet.

Historien læses for barnet indtil barnet har tillært sig de færdigheder, historien beskriver. Historien smides ikke ud, men lægges blot væk, så barnet kan kigge på den igen senere, hvis han eller hun føler, det er nødvendigt.