crayon kid sunflower

Fagcenter for Autisme 
og ADHD Nordjylland

Kontakt

Specialbørnehaven Birken

Storemosevej 31-33
9310 Vodskov
Tlf. 99 31 70 44
Birken-post@aalborg.dk

Kontakt leder:

Kst. Leder  Kristine Niss- Henriksen
Mail KNIH-aeh@aalborg.dk
Telefon.  99317050

VISO - Viden til gavn

VISO er en del af socialstyrelsens specialistrådgivning med erfaringer fra praksis

Specialbørnehaven Birken er VISO leverandør og har nogle af landets dygtigste specialister inden for børn og unge med udviklingsforstyrrelser.

Birken leverer viden til specialistopgaver i hele landet efter anmodning fra VISO.

Viden omkring. Autisme Spektrum Forstyrrelser

  • ADHD & ADD
  • Mutisme
  • Tourette syndrom

Samt gennerelle psykiske udviklingsforstyrrelser hos børn og unge


Viden ydes bl.a. til nedenstående grupper, efter man har ansøgt VISO herom.

  • Forældre
  • Fagfolk
  • Forvaltninger i kommunerne
  • Forskellige institutioner dagplejer , daginstitutioner, skoler, familieplejere
  • Hjemmeboende og udeboende unge.

Links: www.viso.dk